CZ | SK | EN | DE | RU | FR | PL | ESP
O nás| Produkty| Fotogalerie| Obchodní informace| Kontakt

Filozofie konstrukce

Elegance, kvalita, spolehlivost, tvarová flexibilita, prostorová přizpůsobivost, malý objem náplně, dynamická regulace a v neposlední řadě vysoký tepelný výkon - to jsou atributy značky BITHERM, které vychází z originálního konstrukčního řešení BITHERM Logic. Otopná tělesa jsou konstruovaná ze specielních hliníkových lamel různě profilovaných, vytvářejících v sestavě mnohonásobné konvekční průduchy a čelní sálavé plochy umožňující tvorbu kreativního dekoru. Sestavou lamel prostupuje maloobjemová měděná teplosměnná trubková soustava, která je konstrukčně upravena pro napojení teplovodní otopné soustavy ústředního vytápění. Nízký objem vody v trubkové soustavě umožňuje dynamickou regulaci vytápění.

K dalším přednostem patří možnost kombinace s el. ohřevem, jednoduchost montáže a případné napojení tělesa flexibilními přívody, umožňující odklopení tělesa od stěny a tím zpřístupnění zadní části tělesa k čištění a údržbě.

Filozofie konstrukčního řešení vytváří prostor nejen pro realizace teplovodní otopné soustavy, ale nabízí i možnosti realizace elektrických přímotopných radiátorů. Elektrické radiátory jsou vybaveny elektrickými topnými články a lze je doplnit o akumulaci tepla a regulaci prostorové teploty. Radiátorová variabilita využívá všech tvarových a designových možností, které skladebná konstrukce tělesa BITHERM Logic nabízí.Základní stavební kameny

Základními stavebními kameny naplňující v ucelené sestavě filozofii konstrukce otopných těles a elektrických radiátorů BITHERM jsou dělitelné hliníkové profily a měděné trubky.

Profily Al

Hliníkové profily

Trubky Cu

Měděné trubky
Patentovaná technická řešení

Technologie závitového způsobu zaválcování trubekPřínos inovace

Nová technologie zaválcování trubek do prostupů teplosměnných lamel závitovým způsobem při výrobě výměníků tepla a otopných těles zvyšuje kvalitu pevnosti lisovaných spojů, vytváří flexibilitu konstrukce, která je využívaná při tvarování otopných těles do oblouku. Významným přínosem je zvýšení účinnosti výměníku lepším přestupem tepla z teplonosné kapaliny do teplosměnné trubky a konvekčních lamel. Nositelem vyšší účinnosti je spirálové až turbulentní proudění kapaliny, které vzniká za provozních podmínek v teplosměnné trubce s vnitřní spirálovou drážkou.Nástroj - kuličkový tvářecí závitník

Příklady provedení:

Roztahovací trny

Technologie

Inovační technologie zaválcování trubek do prostupů teplosměných lamel je založena na rotačním válcovacím nástroji s planetově rotujícími válcovacími kuličkami uloženými v závitovém uspořádání v lůžkách po obvodu nástroje. Rotační pohyb válcovacího nástroje s radiálně vysunutou částí válcovacích kuliček vytváří v trubce odvalováním těchto kuliček spirálovou drážku. Stoupání spirálové drážky a axiální pohyb nástroje v trubce odpovídá závitovému uspořádání kuliček po obvodu válcovacího nástroje. Axiální posun v trubce je tak vyvolán otáčivým pohybem válcovacího nástroje.Používané aplikace v praxi

žebrování

Použitá technologie:
a) zalisování trubek průtažným trnem (původní technologie)
b) zalisování trubek závitovým způsobem (inovační technologie)
Otopné těleso s efektivní geometrií otopné plochy

Vliv geometrie otopného tělesa na velikost vyzařovaného toku vychází ze směrového rozložení hustoty sálavého toku definovaného Lambertovým kosinovým zákonem.

sálání

Lambertův kosinový zákon

Qω = Qn cos ω

Qc = π Qn

Qn - maximální sálavý tok ve směru normály
Qω - sálavý tok odchýlený od normály o úhel ω
Qc - celkový sálavý tok
dS - sálavá elementární ploška
Geometrie otopné plochy BITHERM

V půdorysném řezu svislé konstrukce radiátoru je znázorněn detail sálavého toku vyzařovaného s největší intenzitou částí bočních stran lamel a sekundárním zářičem do vytápěného prostoru.

Z čelní průmětné otopné plochy radiátoru BITHERM vystupuje téměř trojnásobná hustota sálavého toku s největší intenzitou oproti vyzařování průmětné otopné plochy u běžných deskových radiátorů.

Qn1 - maximální sálavý tok boční strany 1 zářiče
Qn2 - maximální sálavý tok boční strany 2 zářiče
Qn3 - maximální sálavý tok sekundárního zářiče
S - sekundární zářič
T - tepelná izolace

Provedení

umístění konvektoru

umístění konvektoruKonstrukceTeplovodní provedení BITHERM

teplovodní provedení radiátoru


Teplovodní provedení BITHERM+

teplovodní radiátoryElektrické provedení BITHERM

elektrické radiátoryPřednosti konstrukčního řešení

• vychází z konstrukčního systému BITHERM Logic
• umožňuje tvořivost dekorů, tvarů a eleganci otopných ploch v nástěnném a prostorovém provedení
• vytváří prostor pro řešení teplovodního, elektrického i kombinovaného vytápění
• upřednostňuje nízkoteplotní vytápění s možností pružné regulace
• teplovodní otopná tělesa se vyznačují maloobjemovou náplní, která umožňuje pružnost a dynamiku regulace vytápění
• elektrické radiátory pracují v nízkoteplotním režimu do 90°C, lze je doplnit o akumulaci tepla
• variabilní a flexibilní konstrukce nabízí možnost návrhu a tvorby kreativního designu přizpůsobujícího se požadavku interiéru
• oboustranné pohledové otopné plochy umožňují volbu instalace do prostoru nebo před prosklenou stěnu
Univerzální konstrukce

Systém BITHERM Logic nabízí nekonečné možnosti tvarů a dekorů otopných ploch, které se esteticky přizpůsobují požadavkům interiéru.


Skladba otopné plochy

Základem tvorby otopné plochy je grafický návrh motivu, který vychází z reálné skladebnosti hliníkových profilů tvořících v sestaveném uspořádání homogenní celek otopného tělesa. Na tento základ lze navazovat s variabilní skladbou dekoru s plošným i plastickým reliéfem. Za tímto účelem se hliníkové profily dělí nebo dále opracovávají moderní technologií, která umožňuje docílit požadovaných tvarů jednotlivých dílů z celkové sestavy. Do ucelené skladby mohou být zakomponovány další prvky, které mají funkční nebo estetický charakter v návaznosti na okolní interiér. Zajímavým prvkem zakomponovaným v otopném tělesu je dekorativní osvětlení LED s možností stmívání nebo další funkční prvky jako madla pro odkládání ručníků, háčky, zrcadlo a pod. U návrhu otopného tělesa do prostoru je vhodné využít konstrukční řešení s částečnou průhledností otopné plochy, která zajišťuje dostatečné optické oddělení částí interiéru a zároveň nezmenšuje celkový prostor.

Hranice skladebných variant dekorů otopné plochy těles a elektrických radiátorů BITHERM doposud nebyly specifikovány a nejsou ani vymezeny. S příchodem nových technologií lze vytvářet moderní design otopných ploch i s výjimečnou nadčasovou profesionální hodnotou.Tvarová flexibilita

tvar radiátorůPříklady realizací otopné plochy

design


Prostorová flexibilita

Flexibilní konstrukce těles umožňuje tvarovat těleso do oblouku nebo umístit těleso do prostoru pomocí podlahových konzol.

foto radiátorů


Otopná plocha v kombinaci s přírodními materiály

Elegantní design dokresluje zakomponovaný přírodní kámen, dřevo, keramický obklad, nebo skleněné a kovové prvky.

otopná plocha radiátorů


barevné provedení

Barevnost otopné plochy

Otopná tělesa jsou vyráběna s povrchovou úpravou brus, kartáč, balotina s transparentním lakem s výrazem barvy kovu nebo v barvách RAL, akrylát a také s úpravou elox.
Používané informační značky

značky


Filozofie konstrukce radiátorů BITHERM


logo BITHERM
©2022 Bitherm
Všechna práva vyhrazena
Adresa
ELVL s.r.o.
Průmyslová 631
391 02 Sezimovo Ústí II
Tel. / email
tel. +420 381 254 215
fax: +420 381 254 215
e-mail: info@bitherm.cz
Web
www.elvl.cz
www.bitherm.cz
ESHOP www.top-radiatory.cz
facebook ELVL
Pro anonymní měření návštěvnosti používáme cookies podle našich podmínek ochrany soukromí.