CZ | SK | EN | DE | RU | FR | PL | ESP
O nás| Produkty| Fotogalerie| Obchodní informace| Kontakt
Design pro radiátory

Technická inovace radiátorů odhalila nové příležitosti

Nový směr ve vývoji a výrobě radiátorů nasměrovala technická inovace radiátorů společnosti ELVL s.r.o., která je zaměřena především na maximální efektivitu vytápění, komfort provozu a moderní design.

Společnost ELVL se více jak 15 let zabývá zakázkovou výrobou stavebnicových otopných těles a elektrických radiátorů BITHERM přímo na míru. Za tuto dobu získala při realizaci zakázek bohaté zkušenosti, které s novými technickými poznatky v oboru vytápění využívá ve svých inovacích. V současné době na základě inovačního potenciálu připravila do svého výrobního programu nové produktové řady radiátorů BITHERM Bare, Floor, Strips a Sun. Radiátory se vyznačují vysokou účinností, efektivním provozem a moderním designem. Pro dosažení těchto vlastností využívají patentované konstrukční řešení, které je založeno na některých dosud opomíjených zákonitostech termodynamiky projevujících se příznivě při sdílení tepla do vytápěného prostoru.

Tomuto novému portfoliu produktů předcházel vlastní vývoj, který navázal na současné trendy ve stavebnictví a dále na stav techniky a nabídku s otopnými tělesy, radiátory a konvektory. Při analýze realizací otopných těles ve stavbách zjistíme, že tělesa z hlediska ekonomiky provozu vytápění nevyužívají v plné šíři konstrukční a technické možnosti pro dosažení maximální účinnosti a efektivity vytápění.

Design pro radiátory

Zaměříme-li se na snižování spotřeby tepla v objektu optimalizací provozu otopné soustavy, nelze přehlédnout u instalovaných otopných těles do značné míry neefektivní vyzařování tepelného toku ze zadní plochy tělesa do přiléhající stavební konstrukce. Stavební hmota absorbuje sálavý tepelný tok, který se částečně podílí ohřátým povrchem stěny na konvekci a částečně prochází do nevytápěného prostoru budovy, venkovního prostoru nebo podlahové a základové desky spojené se zemí v případě podlahových konvektorů. Že se jedná o citelnou ztrátu efektivně nezužitkovaného tepla i u staveb se zateplením vyhovujících současným požadavkům, lze doložit různými studiemi, odbornými články v technické literatuře nebo termovizním měřením.

V současné době, kdy hospodaření s energiemi a energetické úspory jsou velice aktuální téma, se tyto konkrétní nepříznivé a opomíjené poznatky z provozování otopných těles neřeší v dostatečné míře přímo výrobci otopných těles. V praxi jsou částečně řešeny individuálním laickým způsobem uživateli ústředního vytápění a to umístěním izolační a termoreflexní fólie na stěnu za radiátor. V odborných kruzích zabývajících se tepelnou technikou však v této doplňkové úpravě nenalézáme oporu, spíše naopak. O tom svědčí několik publikovaných odborných studií, které vycházejí z výsledků měření, ale vždy ve spojení s deskovými otopnými tělesy.

Odlišné pohledy na umístění reflexní fólie za radiátory se staly podnětem k analýze směřující k objasnění obou postojů pro společnost ELVL. Vlastní testy a měření na jednotlivých komerčních typech radiátorů běžně používaných v praxi pomohly konkrétními výsledky objasnit odborný i laický pohled na efektivitu reflexní fólie umístěné za radiátorem. Získané pozitivní a využitelné výsledky jsou společností postupně aplikovány do konstrukčního řešení otopných těles v nových a dále připravovaných inovacích.

Design pro radiátory

U nových radiátorů BITHERM produktové řady Floor je v souvislosti s tímto poznáním konstrukčně zakomponovaný difúzně reflexní povrch s tepelnou izolací umístěnou pod zářičem. Základním konstrukčním prvkem radiátoru je žebrový zářič se speciálně upravenými teplosměnnými lamelami pro přenos tepla sáláním a konvekcí. Úprava lamel spočívá ve zvětšení celkové konvekční a vyzařovací plochy jejím tvarováním do mnohonásobných směrově orientovaných ploch zajišťujících nejúčinnější širokoúhlé vyzařování sálavého toku do prostoru. Umístěná termoreflexní fólie pod zářičem odráží část vyzařovaného tepla a průteplivým prostorem mezi lamelami vyzařuje do vytápěné místnosti.
Významným přínosem inovace je u podlahových radiátorů BITHERM Floor více jak dvojnásobný tepelný výkon na jednotku zastavěného prostoru v porovnání s podlahovými konvektory s přirozeným prouděním vzduchu. Tepelné záření směrované z podlahového radiátoru souběžně s prosklenou stěnou pozvolna prohřívá povrch prosklení a tím je eliminováno nežádoucí vyzařování chladu z povrchu skla do vytápěné místnosti a zároveň nedochází ke kondenzaci vodních par na povrchu skla.

U radiátorů BITHERM Sun je použitá obdobná konstrukce tepelného zářiče orientovaného ve vertikální poloze a ukotveného k izolační a vyzařovací podkladové desce umístěné za zářičem. Způsob ukotvení tepelného zářiče umožňuje jeho částečné odklopení od podkladové desky při čištění radiátoru nebo výmalbě stěny.
Vysokou efektivitu radiátoru zajišťuje vysoce účinný tepelný zářič a vyzařovací podkladová deska, které významně sdílejí sálavé teplo do vytápěného prostoru. Vyzařovaný tepelný výkon radiátoru je povýšen o sdílené teplo konvekcí z povrchu zářiče a podkladové desky.

Design pro radiátory

Celkové účinné a efektivní sdílení tepla do prostoru je u radiátorů BITHERM Sun a BITHERM Floor provázeno významnými úsporami ve spotřebě tepla na vytápění při dodržení uživatelského komfortu a tepelné pohody. Umístěná termoreflexní fólie s tepelnou izolací a vyzařovací podkladová deska s tepelnou izolací na zadní straně radiátoru zamezují tepelným ztrátám stavební konstrukcí za radiátorem.

Dosahované úspory v realizovaných aplikacích vycházejí z vlastních měření a provedených porovnávacích testech, které byly pořizovány v průběhu vývoje nové konstrukce radiátorů. Výsledky jsou také konfrontovány s dostupnými výsledky inovačních aplikací s deskovými radiátory publikovanými v odborných periodikách.
Reálný pohled na dosahovanou efektivitu ve vytápění komplexně inovovanými radiátory BITHERM získáme také porovnáním vlastního konstrukčního řešení geometrie otopné plochy zářiče s termodynamickými zákonitostmi zejména Lambertovým kosinovým zákonem, který definuje směrové rozložení vyzařovaného sálavého toku.

Společnost ELVL se těmito novými průmyslově chráněnými produkty uchází o přízeň architektů, projektantů a investorů, kteří mají příležitost jejich realizacemi ve stavbách se podílet na programu zaměřeného ke snižování spotřeby tepla ve vytápění. Výběrem ze široké nabídky provedení, rozměrů a výkonů získají umístěním radiátorů BITHERM Bare, Floor, Strips a Sun velice účinné, efektivní, úsporné a moderní vytápění do bytu, domu nebo komerčních prostor, které přinese uživatelům úspory v nákladech na vytápění a zajistí komfortní užívání staveb.

Nové a netradiční konstrukční řešení otopných těles a elektrických radiátorů BITHERM poukazuje na způsob, jak předcházet nezužitkovaným tepelným ztrátám samotným výrobkem a jak maximálně a efektivně získat teplo z radiátorů pro zajištění tepelné pohody ve vytápěném prostoru.
logo BITHERM
©2022 Bitherm
Všechna práva vyhrazena
Adresa
ELVL s.r.o.
Průmyslová 631
391 02 Sezimovo Ústí II
Tel. / email
tel. +420 381 254 215
fax: +420 381 254 215
e-mail: info@bitherm.cz
Web
www.elvl.cz
www.bitherm.cz
ESHOP www.top-radiatory.cz
facebook ELVL
Pro anonymní měření návštěvnosti používáme cookies podle našich podmínek ochrany soukromí.