CZ | SK | EN | DE | RU | FR | PL | ESP
O nás| Produkty| Fotogalerie| Obchodní informace| Kontakt

Ekodesign a koupelnové radiátory


Od 1. ledna 2018 vstoupilo v platnost Nařízení komise (EU) 2015/1188, kterým se stanovují požadavky na ekodesign lokálních topidel uváděných na trh a do provozu, mezi která patří i elektrická topidla.

Pro výrobce topidel přichází s Nařízením komise (EU) 2015/1188 nová povinnost, nejprve je však potřeba posoudit, zda se na jejich výrobek prováděcí opatření vztahuje, či nikoliv. Odpověď nalezneme hned v úvodu nařízení, kde jsou v Článku 1 pod písmenem a) až g) obecně definovaná lokální topidla, která jsou z působnosti požadavků na ekodesign vyjmuta. V případě pochybností o zařazení topidla do skupiny výrobků, na které se nařízení nevztahuje, jako v případě elektrických koupelnových radiátorů, učiníme potřebné posouzení a hodnocení výrobku z hlediska příslušných platných technických předpisů s působností v rámci Evropské unie, které se na výrobek přímo vztahují.

Firma ELVL, která je výrobcem elektrických koupelnových radiátorů, se s nařízením seznámila a učinila následující hodnocení s příslušným závěrem.

Trubková koupelnová otopná tělesa vstoupila do světa bydlení s nabídkou vyššího komfortu a užitných vlastností při užívání koupelny. Konstrukční skladba trubkových těles je přímo předurčena k uložení ručníku při osobní hygieně nebo osušky po koupeli a jejich následnému vysušení pro další použití. Z důvodu celoroční potřeby sušení ručníků v koupelně, i v době mimo topnou sezónu, jsou trubková otopná tělesa doplňovaná elektrickým topným tělesem s možností regulace teploty a sušení. Trubková otopná tělesa jsou tak v topném období využívaná k sušení a zároveň k vytápění koupelny společně s podlahovým vytápěním. V období mimo topnou sezónu je provozovaný elektrický ohřev využívaný k sušení, vygenerované teplo je zároveň tepelným ziskem použitelným ke zvýšení tepelného komfortu v koupelně.

V souvislosti s kombinovaným způsobem provozování trubkových otopných těles, který se v praxi velice osvědčil, jsou vyráběné samostatné elektrické koupelnové radiátory v trubkovém provedení, které se také v celoročním provozu používají k odkládání a sušení ručníků a osušek. Vzhledem k účelu používání elektrických koupelnových radiátorů je funkční elektrická, regulační a obslužná část radiátoru uzpůsobena očekávaným užitným vlastnostem sušáku. Vyprodukované teplo nejprve naplní funkci sušení a následně se stává tepelným ziskem podílejícím se na efektivním vytápění prostoru koupelny za účasti řízené regulace vytápění bytu či rodinného domu.

Při hodnocení elektrických koupelnových radiátorů z hlediska současné platné legislativy Evropské unie, která vychází ze směrnice Evropského parlamentu a rady 2009/125/ES a Nařízení komise (EU) 2015/1188, v případě požadavků na ekodesign elektrických lokálních topidel lze elektrické koupelnové radiátory vyráběné firmou ELVL a certifikované dle „ČSN EN 60 335-1 ed. 3 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost“ a „ČSN EN 60 335-2-43 ed. 2 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2- 43: Zvláštní požadavky na sušiče prádla a ručníků“, vyhodnotit a zařadit do skupiny výrobků Elektrické sušiče prádla a ručníků.

Na základě výše uvedených prokazatelných skutečností a v souladu s ustanovením Nařízení komise (EU) 2015/1188 ze dne 28. dubna 2015, Článku 1 Předmět a oblast působnosti, ve znění odstavce b) „lokální topidla, která jsou určena k jinému použití než k vytápění vnitřních prostorů pomocí konvekce nebo sálání tepla za účelem dosažení a udržení určité tepelné pohody osob“, se toto nařízení komise na elektrické koupelnové radiátory – sušáky vyráběné firmou ELVL nepoužije.

S přihlédnutím k aktuální legislativě Evropské unie vztahující se k moderní výstavbě budov s téměř nulovou spotřebou energie, která je definovaná požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov, jsou za účelem snížení energetické náročnosti do budov zakomponovaná sofistikovaná technická zařízení zajišťující ekonomicky efektivní provoz včetně vytápění řízenými topidly, která zohledňují i tepelné zisky vytápěného bytu. Elektrické koupelnové radiátory se stávají součástí tohoto celku technického zařízení bytu, které se svými užitnými a funkčními vlastnostmi efektivně promítají do celkového komfortu bydlení.


logo BITHERM
©2022 Bitherm
Všechna práva vyhrazena
Adresa
ELVL s.r.o.
Průmyslová 631
391 02 Sezimovo Ústí II
Tel. / email
tel. +420 381 254 215
fax: +420 381 254 215
e-mail: info@bitherm.cz
Web
www.elvl.cz
www.bitherm.cz
ESHOP www.top-radiatory.cz
facebook ELVL
Pro anonymní měření návštěvnosti používáme cookies podle našich podmínek ochrany soukromí.