CZ | SK | EN | DE | RU | FR | PL | ESP
O nás| Produkty| Fotogalerie| Obchodní informace| Kontakt

Co na konferenci Vytápění Třeboň 2017 neuniklo pozornosti


I když od letošní odborné konference Vytápění v Třeboni uplynulo několik měsíců, považujeme za vhodnou příležitost si s nástupem podzimní sezóny připomenout několik zajímavostí, které nemohly uniknout pozornosti účastníků konference. Jak se dalo předpokládat, odborné přednášky konference byly naplněny aktuálními výsledky výzkumu, vývoje a inovací v oboru vytápění a souvisejících oborů, jejichž hlavním cílem je snižování energetické náročnosti budov a zároveň zajištění efektivního provozu při jejich užívání. Odborné přednášky zazněly z úst vysoce fundovaných odborníků a zástupců firem, institucí a vysokých škol působících v příslušných oborech TZB.

Prezentace novinek a inovací

V doprovodném programu konference byla realizovaná výstavka produktů výrobců topenářské techniky, kde bylo možné seznámit se s novinkami a inovacemi, se kterými výrobci v současné době vstupují na trh. Také firma ELVL, zabývající se výrobou otopných těles a elektrických radiátorů BITHERM, na konferenci prezentovala tři nové druhy produktů v ucelených typových řadách, kterými se ucházela o přízeň účastníků konference. Jednou významnou novinkou firmy byla elektrická topná tělesa s elektronickým regulátorem prostorové teploty a programem sušení EL.05 RC, určená do koupelnových radiátorů viz Obr. 1. Nová elektrická tělesa s elektronickou regulací jsou navržena a konstruovaná tak, aby splňovala požadavky nenáročné instalace do trubkových koupelnových radiátorů pro kombinovaný provoz a také pro samostatné elektrické koupelnové radiátory. Důraz byl kladen na snadnou obsluhu regulátoru a design. Neméně důležité bylo při zpracování návrhu zakomponovat do výrobku nové požadavky přicházející z Nařízení komise (EU) 2015/1188 na ekodesign lokálních topidel s účinností od 1. ledna 2018.

el.05RC Bitherm FLOR, SUN, SRTIPS

Jako další novinka byla představena podlahová otopná tělesa BITHERM Floor pro zapuštění do podlahy před prosklené stěny a nástěnná otopná tělesa BITHERM Strips viz Obr. 2. Otopná tělesa se vyznačují zcela výjimečnou a vysoce účinnou geometrií a skladbou otopné plochy, kterou tvoří zářič W3Q v provedení do podlahy a pro nástěnné aplikace. V porovnání s konkurenčními produkty má zářič W3Q otopného tělesa BITHERM výrazně vyšší účinnost sdílení tepla na jednotku zastavěného prostoru (Kritérium zastavěného prostoru otopným tělesem) viz Tab. 1 a Tab. 2. Další předností otopných těles BITHERM je malý obsah teplonosné kapaliny, vysoký podíl tepelného záření, snadné čištění při běžném úklidu, kterým se předchází nežádoucímu usazování prachových částic i mikrobiálního původu zejména u podlahového provedení tělesa. Technické parametry otopných těles BITHERM Floor a BITHERM Strips tak naplňují významné atributy budov s nízkou spotřebou energie a také budov s téměř nulovou spotřebou energie, jejichž definice a kritéria také zazněla na konferenci Vytápění v odborných přednáškách. Významným přínosem ze strany otopných těles BITHERM pro novostavby a budovy s téměř nulovou spotřebou energie je jejich vysoká účinnost sdílení tepla i v nízkoteplotních otopných soustavách bez použití nucené konvekce.

Nový sortiment výrobků firmy ELVL, prezentovaný na konferenci Vytápění, byl úspěšně certifikován akreditovanou zkušebnou SZÚ v Brně a v současné době vstupuje na trh prostřednictvím široké obchodní sítě odborných velkoobchodů a také prostřednictvím stavebních projektů novostaveb a rekonstrukcí budov.


Ozvěna za vyhodnocením tepelné dynamiky otopných těles

V průběhu konference také zazněly přednášky na téma provozního chování otopných těles, respektive na dynamiku otopných těles a jejich vliv na spotřebu tepla. Přednášky jistě zaujaly posluchače v sále, ale především výrobce otopných těles, kteří se konference účastnili v pozici vystavovatelů. Provozu otopných ploch je v souvislosti se snižováním energetické náročnosti budov za účelem dosažení úspor při vytápění věnována značná pozornost. Při provozu otopné soustavy se otopná tělesa stávají akumulačními prvky, které vykazují různě velkou tepelnou setrvačnost, která má v konečném důsledku při dynamickém provozu soustavy vliv na spotřebu tepla. Za účelem prokázání provozního chování otopných těles byla uskutečněna v jedné případové studii, prezentované v přednášce, praktická měření v laboratorních podmínkách. Měření a vyhodnocení tepelné dynamiky proběhlo u dvou druhů otopných těles – deskového a článkového, ovšem bez konkrétního vyčíslení dopadu na spotřebu tepla. Závěrem této přednášky však zazněla informace o neexistenci spolehlivé metodiky, která by v současné době hodnotila dynamické chování různých druhů a typů otopných těles.

Ve druhé případové studii v další přednášce, bez ohledu na předchozí informaci, bylo zvoleno posouzení chování otopných těles počítačovou simulací u dvou zcela odlišných druhů otopných těles. Bylo zvoleno deskové otopné těleso RADIK 20S s podílem tepla sdíleného sáláním přes 30 % a které je svou konstrukcí určeno do prostoru s vysokým požadavkem na čistotu a hygienu. Druhá simulace byla prezentovaná nástěnným konvektorem s nucenou konvekcí Tomton R1 Turbo s podílem tepla sdíleného sáláním 0 %, který nelze do prostoru s vysokým požadavkem na hygienu a čistotu použít. V závěru přednášky, ve vyhodnocení simulací, autoři uvádějí, že nejvýznamnějším výsledkem z porovnání obou simulací je úspora tepla při vytápění konvektorem oproti deskovému otopnému tělesu o hodnotě cca 11 %.

Vzhledem k tomu, že autory této přednášky jsou vysokoškolští pedagogové, odborníci s dlouholetou praxí v oboru, a že jsme doposud nenalezli relevantní odezvu přicházející s odlišným pohledem na hodnocení případové studie, je možné v souvislosti se subjektivním vyhodnocením výsledků simulací ve zjednodušeném pohledu připustit domněnku, že budoucnost vytápění je v konvektorech s ventilátory.

Je tomu opravdu tak? Nenastínila první přednáška k této problematice pochybnosti o metodikách, které hodnotí dynamické chování různých druhů a typů otopných těles?


logo BITHERM
©2022 Bitherm
Všechna práva vyhrazena
Adresa
ELVL s.r.o.
Průmyslová 631
391 02 Sezimovo Ústí II
Tel. / email
tel. +420 381 254 215
fax: +420 381 254 215
e-mail: info@bitherm.cz
Web
www.elvl.cz
www.bitherm.cz
ESHOP www.top-radiatory.cz
facebook ELVL
Pro anonymní měření návštěvnosti používáme cookies podle našich podmínek ochrany soukromí.